A Tipi

Zonguldak Fener Mahallesi mevkiinde yer alan 1938 yıllarında inşa edildiği düşünülen A Tipi olarak bilinen Devlet Misafir Evi yıllar içinde yerli ve yabancı muhtelif konukları misafir etmiş ve gerek mekânsal gerekse de hatıraları ile tarihsel bir belge durumuna gelmiştir.
Binanın terk edilmemesi, seyrek de olsa kullanılıyor ve itina ile bakımının yapılıyor olması metruklaşmamasına vesile olmuş fakat işlevsel atıllığı belge ve yapı kıymetini yavaş yavaş söndürmektedir.
Bir konuk evi alışkanlığı ile önerilen müzik/sanat icra ve eğitim mekânı olarak kullanılmak istenmesi mekânın işlevsel güncellenmesi için de önemlidir.
Tefrişi, mekânsal karakteri ve kurgusu değiştirilmemeye gayret edilmiştir. Mobilyaları, kapıları, zemin ahşap kaplamaları vs. yapının ve yaşamışlığının anılarını, tarihini sindirmiş ve yapı kadar muhafaza edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Zonguldak şehri dâhili ve/veya dışarıdan kullanılması düşünülen mekân geleneksel ve/veya çağdaş buluşmalara bir mekân teşkil etsin bir odaklanma yaratsın fikri ile kentsel güncellenmenin mekânsal bir tezahürü olabilir mi fikri ile kurgulanmıştır.
Mevcut yapı bir kaç orijinal olmayan öğesinden arındırılarak gerek strüktürel gerekse de yapı elemanları olarak korunmaya gayret edilmiş, parsel içerisinde mevcut yapı ile temas etmeyen ama ilişkilenen bir başka yeni yapı ile işlevsel ilavesi yapılmıştır. Söz konusu bu yeni yapı bir performans, dinleti, eğitim salonu olarak çok maksatlı programa uygun olacak biçimde ve donatıda tasarlanmıştır. Mevcut yapının varlığını aşikar kılmak için yeni eklentinin kontrast oluşturması bir tasarım dili olarak kollanmıştır.
Yapı, Karadeniz’den yükselen bir yamacın üstünde bir kısmı tescillenmiş ağaçların, kıymetli bir bitki örtüsünün içerisinde yer almaktadır. Proje gelişimi mevcut bitki örtüsünü ve oluşturduğu habitatı hasara uğratmayacak bir tasarım dâhilinde, geçici olabilecek ve yapım aşamasında da “yer”i hasara uğratmamaya gayret eden bir montaj ön görmektedir.

Proje Ofisi: CM Mimarlık

Proje Ekibi: Cem Sorguç, Elvan Dervişoğlu Çakıt, Deniz Gezgin