Bölüklü Yaylası Konaklama Birimleri

Bölüklü Yaylası’nda yapılması düşünülen konaklama birimi için üç ayrı mimarlık ofisi öneri geliştirmiştir. Bu ofisler BBMD, FREA ve Kolektif Mimarlar’dır.

 

BBMD Önerisi

Konaklama Tesisi için önerilen yapılar, bölgedeki anonim yapı karakteri ve malzemesi ile benzerdir. Kütleler geleneksel yapım yöntemleri ile değil, ön-üretimli olarak inşa edilecektir. Sahada büyük inşai çalışmalar yapılmayacak ve ön-üretimli ahşap modüllerin montajına dayalı kısa süreli çalışmalar gerçekleştirilecektir. Kontrollü boyutlarda planlanan ön-üretimli modüllerin konfor koşulları ve yalıtım konusunda üstün performans göstermesi sayesinde hacimlerin ısıtma, havalandırma, vb. ihtiyaçlar açısından asgari enerji tüketmesi hedeflenmiştir.

Proje Ofisi: BBMD | Bingöl Barka Mimarlık & Danışmanlık
Tasarım Ekibi: Özgür Bingöl, İlke Barka
Proje Ekibi: Merve Şen, Pınar Kılıç
Danışmanlar: Ohannes Gül (Meta Mühendislik), Nuran Erdoğan (En Proje)

 

FREA Önerisi

Zonguldak Bölüklü Yaylası’nın mevcut doğal peyzajına saygı duyarak tasarlamak ve onu yıpratmamak amaçlanmıştır. Konaklama Birimleri, Farkındalık Merkezi, At Barınağı ve Restorandan oluşan program yer ile zıtlaşmak yerine bütünleşmek ister. Bu bağlamda, tasarımda en az sayıda ağaca müdahale edilmiş, yapı kütleleri optimum verim prensibi ile ele alınmış ve yerin ruhuna uygun çözümler aranmıştır. Konaklama birimleri ağaçlara tutunarak yerden yükseltilmiş ve birimlerin yer ile ilişkisi kesilmiştir. Bu sayede zorlu topografya ve iklim koşullarının olumsuz etkilerinin de an az indirilmesi hedeflenmiştir. Yapı kabuğu ise iklimsel veriler gözetilerek ve ağaçların mevcut dallarına en az dokunmak isteği ile şekillenir.

Proje Ekibi: Emre Şavural, Fatih Yavuz, Hasan Hüseyin Özdurmuş, Kubilay Şahinler, Meryem Merve Topdaş, İbrahim Yavuz, Sema Çağlayan, Melih Tokaç
Danışmanlar: Statik : Zafer Kınacı, Elektrik : Kemal Ovacık, Mekanik : Bahri Türkmen, 3D Görseller : İvabox

 

Kolektif Mimarlar Önerisi

Bölüklü Yaylası’nın doğal yapısı, endemik türleri, yapı ve yaşam kültürü ile birlikte bütünlüğünü koruyarak bir turizm odağına dönüşebilmesinin yanında yeni eklenecek yapıların bu bütünlüğe ve doğal yapıya zarar vermemesi ve bu yapıların yere ait olabilmesi için oldukça dikkatli müdahalelerde bulunmak gerekmektedir.
Önerimiz 30m² ile 50m² arasında değişen birbirinden bağımsız 30 adet konaklama biriminden oluşmaktadır. Bu birimler proje alanındaki yoğun ağaç dokusuna bağlı olarak şekillenmiştir. Alanda inşa faaliyetinin yaratacağı tahribatı minimum düzeyde tutmak önerimizin öncelikli hedefleri arasındadır.
Yaylada hali hazırda bulunan yapıların yapım sistemi, kullanılan malzemeler, doğayla ilişki kurma biçimleri ve güneş enerjisinden yararlanmak gibi konular önerimizin referans noktaları arasındadır. Yaylayı ziyaret edecek olan kullanıcıların yayla kültürünü ve yaşam biçimini deneyimleyebilmeleri için yeni yapıların bu kültürün bir parçası olabilmeleri önemlidir. Buna bağlı olarak konaklama birimlerinin mevcut yayla evi tipolojilerinden belirgin bir biçimde ayrışmaması hedeflenmiştir. Önerimizde yeni konaklama birimleri, mevcut yayla evlerinde de sıklıkla rastlandığı gibi zeminden yükseltilmiştir. Bu tercih alanın doğal yapısına zarar vermeden yeni yapıların konumlanmasına olanak vermektedir.
Önerimizde her bir konaklama birimi, yaşama mekânı, yatak odası, çocuk odası ve banyo modüllerinin alandaki ağaçların konumuna bağlı olarak farklı şekillerde bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak 5 farklı birim elde edilmiştir. Bu birimlerin, hafif konstrüksiyon yapı elemanlarının yerinde montajı ile inşa edilmesi önerilmiştir. Yayla evi tipolojisini sürdürebilmek amacıyla cephe malzemesi olarak ahşap ve çinko tercih edilmiştir.

Proje Ofisi: Kolektif Mimarlar Ltd.
Proje Ekibi: Sıddık Güvendi, Barış Demir, Oya Eskin Güvendi, Büşra Temiz, Ebru Elif Aydın