Docomomo 2018

Zonguldak Endüstri Mirasına Akademik Bakış: DOCOMOMO Zonguldak’ta

Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) 2018 yılı etkinliğini Zonguldak’ta yapıyor.

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm’e çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde Zonguldak’ta bir etkinlik düzenliyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde ve Zonguldak Valiliği himayesinde düzenlenen etkinlik kapsamında paneller ve poster sunuşları yapılıyor. Etkinlik sayesinde Zonguldak endüstri mirasının belgelenmesi ve endüstri mirasına verilen önemin artırılması bekleniyor.

Bu yılki etkinlikte TTK Merkez Atölyeleri, Filyos Ateştuğla Fabrikası, A Tipi Lojman ve Zonguldak-Amele Hastanesi yapılarının da içinde bulunduğu ve Türkiye mimarlık tarihi açısından önem arzeden 105 modern mimarlık yapısına ilişkin poster sunuşları yapılacak. Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.

DOCOMOMO_TR Eşbaşkanı Yıldız Salman’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Ebru Omay Polat – ICOMOS Türkiye Avrupa Kültür Mirası Yılı Etkinlik Komitesi adına, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın konuşmaları ile sürdü.

Zonguldak endüstri mirasının önemli örneklerinin yer aldığı Zonguldak Belediyesi adına Belediye Başkanı Muharrem Akdemir konuşmalarını yaptı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın; Zonguldak’ta devam eden kültür ve turizm projelerine verdikleri önemi vurgulayan açılış konuşmasının ardından şehir plancısı Gülsüm Yılmaz ve Kürşat Coşgun Zonguldak’ta Planlama Tarihi üzerine sunuşlarını yaptı.

Gülsün Tanyeli moderatörlüğündeki panelde Nimet Özgönül Zonguldak Endüstri Mirası: Korumada Değer ve Yaklaşımlar, Ece Bakioğlu Türkiye Taşkömürü Kurumu Bünyesindeki Endüstri Mirası: Tehditler/Olanaklar, Elif Akbulut – Zonguldak-Irmak Demiryolu Hattı Yapımında Yabancı Şirketlerin ve Yerli Müteahhitlerin Rolü ve Haluk Zelef – Yerin üstünde/Yerin altında – Madencilik Mirası ve Mimarlık üzerine sunuşları ilgiyle izlendi.

Oldukça yoğun bir izleyici talebi ile başlayan ve 3 gün sürecek etkinliğin ilk iki günü panel ve poster sunuşlarına ayrılırken, etkinlik Zonguldak Endüstri Tarihi Uzmanı Ekrem Murat Zaman rehberliğindeki alan gezisi ile noktalanacak.

DOCOMOMO 2018 düzenleme kurulunda yer alan isimler ise şöyle; T. Elvan Altan, DOCOMOMO Ankara Temsilcisi, Ebru OMAY Polat, DOCOMOMO Eş-Başkanı, Yıldız Salman, DOCOMOMO Eş-Başkanı, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, DOCOMOMO Sekreteri ve Ferhan Bostancı, Zonguldak İl Özel İdaresi, Gülsüm Yılmaz, Zonguldak Belediyesi, Ömer Yılmaz, Kivi.