Kadıoğlu Mozaikleri Koruma Çatısı

Kadıoğlu Mozaiği, Zonguldak-Çaycuma- Kadıoğlu köyü, Çobanhasanlar mahalesinde bulunmaktadır. 2008-2011 yılları arasında Ereğli Müzesi tarafından bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Kalıntıların MS 3. yy ait bir çiftlik evine (Villa Rustica) ait olduğu düşünülmektedir. Evde, zemini mozaikle kaplı 3 oda vardır. Bunlardan apsidal oda nın içinde 7.3 x 7,3 m ebatlarında bir mozaik bulunmaktadır. Diğer mozaikler ise 5,8 x 5,8m ölçülerindeki, üzerinde, Lykurgos ve Ambrossia’nın betimlendiği mozaik ile 4,2×10,2 ölçülerinde geometrik desenlerden oluşan mozaikdir. Kalıntılar, Kadıoğlu Köy Yolu’na 15 metre uzakta ve yol kotundan 7 metre aşağıdadır.

Kadıoğlu Mozaiği Ziyaretçi Merkezinin amacı mozaikleri dış hava şartlarından korumak ve ziyaretçilerin mozaikleri görmelerini ve onun hakkında yerinde bilgi almalarını sağlamaktır. Kalıntılar kuzeydoğu güneybatı yönündedir. Dolayısı ile ziyaretçi merkezi de kalıntılara koşut olarak kuzeydoğu güneybatı yönünde yerleştirilmiştir. Yapının Girişi güneybatı yönündedir ve köy yolundan yaklaşık 3.5 metre aşağıdadır Bu kota %6 eğimli bir rampa ile veya iki sahanlıklı merdiven ile inilebilmektedir. Yapıda koruma çatısının yanı sıra bekçi,-gişe, hediyelik eşya satış wc ve mozaikler için bilgi alınabilecek, bütün kalıntıların kolayca algılanabileceği balkon niteliğinde, genişçe bir giriş holü vardır. Toplam yapı alanı 880 m2 dir. Yapıda, çevreye ve Karadenize uygun bir mimari dil önerilmektedir. Strüktür çözümlemesinde geniş açıklıklara ihtiyaç duyulduğu için çelik strüktür tercih edilmiştir. Cephe ise masif ahşap malzeme ile tasarlanmıştır. Duvarlar brut beton olarak yapılacaktır. Çatı, Mozaiklerin daha iyi algılanması için doğal işiğın içeri girebileceği şekilde çözümlenmiş, çatı ışıklıkları ve iç avlu düşünülmüştür. Çatı malzemesi olarak çevrede sıklıkla kullanılan alaturka kiremit tercih edilmiştir. Mozaiklerin yakından görülebilmesi için mozaiklere zarar vermeyecek şekilde bir yürüme yolu tasarlanmıştır. Bu yürüme yolunun taşıyıcı sistemi çelik, kaplaması ahşap olacaktır.
Kadıoğlu Mozaiği Ziyaretçi Merkezinin inşası ile sadece mozaiklerin korunup ziyarete açılması sağlanmayacak, bunun yanısıra, Kadıoğlu köyünü ziyaret eden turist sayısının artışı ile birlikte köyün ekonomik olarak da canlanması ve böylece köyün mekan ve yaşam kalitesinin gelişimi sağlanacaktır.

Proje Ekibi: Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer, Doç. Dr. Yasemen Say Özer, Şafak Özgür Özkan