Kandilli Köy Pazarı ve Endüstri Mirası Ziyaretçi Merkezi

Kandilli bölgesinin doğal, tarihi ve sosyal özelliklerinin tanıtımını sağlayacak ve yerel ürünlerin satışının yapılacağı Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi merkezi projesi, Kandili bölgesindeki eko turizm odaklarını tanıtmak amacıyla Ereğli- Zonguldak yolu üzerinde, Kandilli giriş kavşağı yakınında yer almaktadır.
Kandilli turistik destinasyonlarına giriş kapısı niteliğinde olan kavşakta, Kandilli’nin tanıtımını yapacak, bölgeye gezgin trafiğini teşvik edecek ve günlük yerel ekonomiye katkıda bulunacak işlevlerin harmanlanmasıyla kurgulanacak bir yapı hedeflenmiştir.
Yapı, orman dokusu ile bütünleşik proje alanı içinde yükselerek hem Ereğli – Zonguldak karayolu kullanıcıları için görünür/davetkar bir odak oluşturan, kavşak noktası ile ilgili merak uyandıran, hem de pilotiler üzerinde yükseldiği için çevresindeki ağaçlar üzerinden Kandilli ve çevresindeki destinasyonlara vistalar yaratacak yapı birimleri bütünü olarak kurgulanmıştır.
Yapıyı oluşturan köy pazarı, ziyaretçi merkezi ve kafe birimleri orman dokusu içerisinde yükseltilmiş bir gezi rampası ile birbirlerine bağlanarak, yapının sirkülasyonunun da alanla ilgili anlatıların ve serginin bir parçası haline gelmesi amaçlanmıştır. Yapılacak arşiv çalışmaları ardından, Ziyaretçi Merkezi’nde ayrıca dönemin madencilik ve jeolojik kalıntılarının sergilenmesi planlanmaktadır.
Cephe malzemesi çam katranı ile karartılmış ahşap olarak tasarlanan yapının zemin kotunda 8 adet satış birimi tasarlanmıştır. Yerelde üretim yapan köy halkının ürünlerini satması için düşünülen satış birimlerinin, mevcut durumda yol kenarında trafik güvenliğini ve kendi can güvenliklerini risk altına sokacak şekilde satış yapan satıcılar için güvenli ve konforlu koşullar oluşturması hedeflenmiştir.
Tasarım süreci boyunca mümkün olduğunca yerel, dönüştürülebilen ve çevreye duyarlı yapı teknikleri kullanarak alandaki yoğun orman dokusuna en az müdahale edecek şekilde hafif dokunmalar yapacak, orman dokusu ile bütünleşik bir yapı yaklaşımı üzerinden tasarım kurgulanmıştır.

Proje Ofisi: Openact Architecture
Proje Ekibi: Zuhal Kol, Carlos Zarco Sanz, Barış Can Cüce, Zeynep Küheylan, Ozan Şen