Mimarlık Okulları Zonguldak’ta – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yer bilimleri, günümüzde, yenilikçi ve güncel araştırma alanları arasında yer almakta. Özellikle iklim değişikliği, depremler ve gelişen diğer olgular kıtaların, okyanusların ve biyosferlerin daha iyi anlaşılması için çeşitli araştırmaların yapılmasını önemli ve gerekli kılmakta. Bu bağlamda geçmişe, günümüze ve geleceğe yönelik olarak atomdan gezegene kadar çeşitli ölçeklerde yeryüzünün araştırılması ve Dünyayı şekillendirilen süreçlerin anlaşılması ulusal ve küresel olarak devletlerin ve üniversitelerin gündeminde.

Yeraltı kaynakları açısından zengin, madencilik ve metalürji yapılan yerler, yer bilimleri eğitim ve araştırma merkezlerinin kurulması için potansiyel alanlar. Gelişmiş bir kömür madenciliği endüstrisine sahip olan Zonguldak ise bu açıdan en elverişli yerler arasında başta gelmekte.

Kent, hem merkezde hem de çevresindeki kasabalarda, bazıları taş kömürü ocakları olmak üzere, ormanlık alanlarda veya deniz kıyısında olmak üzere çeşitli kömür işleme tesislerini barındırıyor. Endüstriyel miras olarak kabul edilen bu tesisler, yeniden kullanım ve dolayısıyla kültürel ve yerel varlıkların korunması için de önemli fırsatlar sunmakta. Endüstriyel miras kalıntıları, bu anlamda, bir taraftan endüstriyel tarih mirası, bellek ve kimlik gibi bağlamsal çıkarımların ve ilişkilerin, diğer yandan ise doğal çevrenin korunması ve duyarlılık konuların irdelenmesi için ortam sunuyor. Stüdyo çalışması için seçilen Kandilli, bu ortamın önemli temsilcilerinden biri olarak hem doğal çevrenin hem de endüstriyel mirasın bir arada var olduğu, özel ve özgün bir bağlam sunuyor.

Stüdyo çalışmalarının bu özgün bağlam içinde, yaklaşık 15.000 m2 büyüklüğe sahip bir “Yer Bilimleri Enstitüsü” için tasarım önerileri geliştirmesi hedefleniyor. Enstitü bünyesinde araştırma, eğitim ve proje çalışmaları dışında ayrıca, lisansüstü programlar ve diğer ulusal ve uluslararası enstitüler, kuruluşlar ve işletmeler ile birlikte faaliyetler yapılacağı da öngörülüyor. Mimari programda, araştırma, eğitim, çalışma, toplantı, kültür, rekreasyon ve konaklama birimleri ile özelleşmiş bir kütüphane ve müze yer alıyor. Projelerin, verilen çekirdek programı yorumlayarak alan için bir vaziyet planı önermesi, koruma ve kullanım önerisi getirmesi, ve programda yer alan yapıları bu öneriler çerçevesinde geliştirmesi bekleniyor.

 

Stüdyo Yürütücüleri: Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Doç. Dr. Lale Özgenel, Yeşim Hatırlı, Öncü Özalp

Öğrenciler:

Gonca Şahin

Sevgi Taş

Meryem Çınar

Meltem Eroğlu

Gökçe Ege Eşmen

Elif Doğan

Nil Arslan

Sümeyye Begüm Güler

Tarık Batıkan Başçıl

Yağmur Dilek

Gizem Çelik

Mehmet Kaan Çapar

Emrullah Yıldız

Melih Şimşek

Pınar Kaya

Gözde Yiğit

Kübra Sezen

Orçun Yazıcı

Batuhan Sezer

Ahmet Burak Ayaz

Adnan Erkoyuncu

Nil Öte

Ulaş Erdoğan