Zonguldak’ın İletişim Değerleri Haritası Çalıştayı

Bilindiği üzere, günümüzde kültür ve tabiat varlıkları ile somut olmayan kültürel ve toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için korunması ve belirli koşullar altında kullandırılarak yaşatılması yerleşim alanlarımızın öncelikleri arasındadır. Bu zorlu uğraşın hakkıyla yerine getirilmesi için harcanacak çabalar, hem o yerleşimin bölgesel kalkınmasına katkıda bulunmakta hem de yerleşimde yaşayan vatandaşların aidiyet ve sahiplenme duygularını canlandırarak yerleşim kimliğinin tanımlanmasında, canlandırılmasında ve sürdürülmesinde rol oynamaktadır. Böylesi bir amacın yerine getirilmesi için öncelikle o yerleşimde bulunan tüm paydaşların katılımının sağlandığı kapsayıcı yaklaşımların ve yenilikçi yöntemlerin kullanılması, o yerleşimde bulunan güncel, unutulmuş ve potansiyel tüm değerlerin, varlıkların ve bunlara ilişkin algı ve kavramların ortaya konması önemli görülmektedir.

İlimiz Zonguldak, tabiat varlıkları, endüstri mirası, müstesna toplumsal karakteri ve kentleşme tarihi örnekleri ile Türkiye’nin çok önemli yerleşimlerinden birisidir. Bu varlık ve değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çabalara da yukarıda tanımlanan çerçevedeki gibi bir başlangıç yapılması gerektiği görülmektedir. Valiliğimiz tarafından Zonguldak İlinde yürütülmesi düşünülen kültür ve turizm alanındaki farklı yatırım ve projelendirme çalışmaları ile eş zamanlı olarak odaklanılacak kavramları ve unsurları belirlemek, kullanılacak grafik dilinin temel bileşenlerini tespit etmek ve bu süreci mümkün olabildiğince katılımcı bir yaklaşımla oluşturmak için yenilikçi bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Bu manada, dünyada farklı ülkelerde örnekleri bulunan ancak henüz Türkiye’de daha önce bir benzeri yapılmamış özel bir çalışma hayata geçirilecektir. Bu çalışma “İletişimde Değerler Haritası Çalıştayı”dır.