Süzek Kanyonu Macera Parkuru

Süzek deresi, Gökçebey İlçe merkezinin hemen güneyinden Filyos Çayına dökülen Ahmetler Deresi’ni besleyen kollardan biridir. Süzek Deresi’nin Ahmetler Deresi ile birleştiği mevki, aynı zamanda Süzek Kanyonu’nun ve içinden aktığı vadinin/kanyonun da giriş noktasıdır. Aliusta ve Hacı Musa köylerine giden yol üzerinde yer alan bu nokta,  Gökçebey İlçe Merkezi’ne yaklaşık 4 Km uzaklıktadır. Girişine kolay ulaşılabilir olmasına karşın  kanyonu ve yakın çevresini değerli ve çekici kılan en önemli unsur, bozulmamış doğal yapıdır. Kanyon içinde büyüklü küçüklü çok sayıda şelale yer almakta olup, vadinin fauna ve florası ile birlikte görülmeye değer bir tabiat güzelliği ortaya koymaktadır. Bunun dışında vadi girişinden yaklaşık 2 Km içeride günümüzde kısmen harap durumda olan eski bir su değirmeni bulunmaktadır. Su değirmenin özgün şekliyle tekrar çalışır hale getirilmesi, turizm için önemli bir odak noktası oluşturacaktır. Bu değirmen ve değirmene ulaşan eski katır yolu kanyondaki tek insan yapısı izdir. Genelde vadinin üst kısımlarından dereye ve kanyona paralel olarak uzanan eski katır yolu, kanyonun ve vadinin yukarıdan izlenebileceği seyir noktaları oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, Süzek Deresi ve Kanyonu’nu, macera ve doğa turizmine kazandırmak amacıyla, “Süzek Kanyonu Macera Parkuru Mastır Planı” hazırlanmıştır. Bu planın temel ilkesi, ziyaretçilerin macera rotalarına kolay ve  güvenli erişiminin sağlanmakla beraber; güvenlik ve erişim  için yapılacak düzenlemelerin korunmuş doğal yapıyı olumsuz etkilemeyecek biçimde ve düzeyde olmasıdır. Bu düzenlemelerin, mümkün oldukça az miktarda; doğal görünümü etkilemeyecek, göze batmayacak  şekilde; geri alınabilir ve söküldükten sonra iz bırakmayacak nitelikte olması hedeflenmiştir.

Bunun için öncelikle, başta şelaleler ve dere yatağı rotası olmak üzere vadi/kanyon içindeki tüm patika ve yollar analiz edilmiş; ardından da bu rotalar ziyaretçilerin farklı düzeylerdeki fiziksel yeterliliklerine ve deneyimlerine uygun  zorluk derecelerine ayrıştırılmıştır. Rotaların farklı zorluk düzeyleri, aynı zamanda  farklı  müdahale  düzeylerini de ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımla, planlanan düzenlemeler için gereken müdahalelerin,  rotaların zorluk derecesinin gerektirdiği kadar olması hedeflenmiştir. Rotaların farklı düzeylere ayrıştırılması, bir diğer yandan ziyaretçilere  farklı rota alternatifleri  ile birlikte etkinlik çeşitliliği de sağlamaktadır. Süzek kanyonundaki rotalar: “Herkes İçin Kolay Rotalar”, “Az Deneyimli Yürüyüşçüler İçin Orta Zorluktaki Rotalar” ve “Deneyimliler İçin Teknik Rotalar” olarak üç düzeye ayrılmıştır.

Buna göre Herkes İçin Kolay Rotalarda, kapanan eski patikaların temizlenmesi, dere üzerinden güvenli geçişler için ahşap ve dere taşlarından doğal düzenlemeler yapılması, eğimin çok dikleştiği yerlere toprak ve ahşap taraçalar ile kısmi basamaklar oluşturulması planlan müdahalelerdir. 

Az Deneyimli Yürüyüşçüler İçin Orta Zorluktaki Rotalarda ise eğimin dikleştiği veya dere içindeki bazı kısımlara sabit tutunma halatları çekilmesi, çok yüksek olmayan şelalelere küpeştesiz kütük merdivenler konulması, dere içi geçişlerinde ahşap ve dere taşlarından yapılacak düzenlemeler gibi, doğal görünümü etkilemeyecek müdahalelerle rota erişimi ve güvenliğinin sağlanması planlanmaktadır.

“Deneyimliler İçin Teknik Rotalar” ise kanyon/dere tabanını izleyen, oldukça dik ve yüksek şelale geçişlerini içeren oldukça zor bir rotadır. Bu rotalardaki zorlu iniş-tırmanış-yatay geçişler için kemer, kask, ip, emniyet teknik malzemeleri gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Bu rotalar, yeterli teknik donanıma sahip, doğa sporları konusunda temel eğitim almış, fiziksel olarak çevik ve güçlü ekipler içindir. Rotayı kullanan ekiplerin  yanlarında getirdikleri iplerini ve teknik malzemelerini bağlamaları için, gerekli/uygun yerlerde; bolt, klips, gibi sabit emniyet noktaları kurulacaktır.

Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Savaş EKİNCİ