Nergispark Balıkçılar Çarşısı ve Kapalı Otopark

Tasarımın öncelikli amacı; kentsel bellekte yer edebilecek, halkın kullanımına olanak sağlayacak, şeffaf ve sosyal bir çarşı kurgusu yaratmaktır. Zonguldak geleneksel dokusu ve insan ölçeği ile uyumlu, esnek ve geliştirilebilir bir mimari biçimleniş oluşturmak ana hedeflerdir.

“Domuz Damı” adı verilen ve madencilik litaratürünün önemli bir parçası olarak kabul edilen yapım biçimi, Balıkçılar Çarşısı’nın yarı açık alanlarını örgütlemektedir. Bu örgütlenme biçimlenişi yer yer açık alanları da örgütleyerek kentlinin zaman geçirebileceği bir kent parkı imgesi yaratmayı amaçlamaktadır.

Proje Ofisi: OfficePAN Mimarlık

Proje Ekibi: Cihan Sevindik, Ezgi Atalayın, Aslınur Bali