Orta Kapuz ve Tersane

Zonguldak Tersane-Orta Kapuz Sahili ve yakın çevresini konu alan projede, kent kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin deniz ile kurulan iletişiminin güçlendirilmesi amaçlanarak; kent merkezine entegre yürüyüş rotası, rekreasyon alanları ve deniz turizminin gelişimine yönelik aktiviteler tasarlanmıştır. Bölgenin mevcut coğrafi yapısının korunması gözetilmiş, kentin
endüstriyel kimliği ile bütünleşecek bir sahil tasarımı geliştirilmiştir. Proje alanı kent merkezine araç ile 6 dakika mesafede bulunmaktadır.

Mevcut kullanımda Fener mahallesi ile kent merkezi arasında kurulan bağlantı Fener- Uzunkum aksı arasında Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde kopmaktadır. Projede Orman Bölge Müdürlüğünün bulunduğu arazinin sahil tarafından yeni bir yaya yolu bağlantısı sağlanarak Merkezden Uzunkum bölgesine kadar bir yaya yürüyüş aksı tanımlanmaktadır. Mevcutta Kapuz plajı için kullanılan düzensiz otopark yerine yaz döneminde otopark kış döneminde park olarak değerlendirilebilecek bir alan tasarlanmıştır.Bu alanın yanısıra mevcutta bulunan Kapuz Mahalle Muhtarlığı ile Topbaşı arasındaki araç yolu yaya ve taşıtlar için uygun kullanımda değildir.Gelecekte açılacak Mithatpaşa Tüneli’nin sahil yolundaki yoğunluğu azaltacağını öngörülerek, Kapuz Mahalle Muhtarlığından Topbaşı bölgesine kadar devam eden sahil yolu yeniden düzenlenmiştir.

Kıyı bölgesinde plajlar, seyir alanları, gölgelik alanlar, turizm aktivitelerini arttıracak atlama kulesi ve su sporları tesisi yer almaktadır.Orta Kapuz ile park alanı arasına ileride Kapuz plajına alternatif giriş noktası sağlayabilecek alt geçit önerisinde bulunulmuştur.Tersane sahili ile Tersane üst durak noktası üst geçit ile birbirine bağlanmıştır.Alanın 12 aylık kullanımları gözetilerek ve deniz iklimi göz önüne alınarak optimum konumda restaurant önerilmiştir. Bu alanda 4 mevsim işletilebilecek kullanıcıların ulaşımı rahatlıkla sağlayarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir restaurant alanın kullanımı açısından oldukça
değerlidir.

Proje gerek mevcut doğal dokuyu koruması gerekse yapılan düzenlemelerin uygulama açısından mümkün olması sebebi ile kısa sürede turizmi ve şehir kullanıcılarını etkileyecektir.

Proje Ofisi: BARN arch.

Proje Ekibi: Tümer Keser, Ağacan Bahadır, Gözde Gizem Üregel, Serap Tokgöz, Mert Zafer Kara